Logo Uniunea Europeană
April 26, 2024

Invitatie participare prestare de servicii de realizare tipărituri

În atenția operatorilor economici interesați,

Vă invităm să participați la achiziția directa conform prevederilor din Indrumarul metodologic pentru beneficiarii privati aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, avănd ca obiect prestarea de servicii de realizare tipărituri, conform specificațiilor tehnice pentru proiectul ” ELITE MUSIC CENTER”, proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, contract finațare nr. 31/PNRR/30.03.2023, cod proiect nr. 145

Obiectul contractului : asigurarea serviciilor de relizare tipărituri pentru implementarea activităților culturale ale proiectului, conform specificațiilor tehnice, Cod CPV : 79810000-5- Servicii tipografice

Tipul și durata contractului: contract de servicii de închiriere cu durata până în 30.06.2024

Valoarea bugetară (RON fără TVA): total 1.033,63 lei

Adresa la care se transmite oferta: Asociatia Dream IS, Str.Albineț, nr.40 A, Iași, Jud.Iași.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: până la 26.05.2024
Data și ora limită de depunere a ofertei: 30.04.2024, ora 12.00

Descarcă Invitatie participare prestare de servicii de realizare tipărituri

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia finanțatorului. Finanțatorul nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.